Framtid Rydboholm

 

Aktuellt

 

Nästa styrelsemöte den 6/2 kl 17:30 på Ängsjögården i Rydboholm

 

 

Kolla gärna in

Framtid Rydboholm

Nya anslagstavlor har placerats ut under sommaren i anknytning till järnvägsövergångarna.

Bron för gångstigen mot gamla Jonson & Johnson är nu reparerad

Vattenfall har utfört rensning av sly mm utmed Kyrksjön

Nyhetsbrev

 

Om ni är intresserade av vad som händer på Sobacken så kan ni gå in på Borås Energi- och Miljö´s och anmäla er för deras nyhetsbrev.

 

Söndagen den 17 April hade Sobacken öppet hus för allmänheten.

Det var välbesökt.

Näridrottsplats i Rydboholm?

Vi har kontaktat kommunen ang möjligheterna att skapa en näridrottsplats i Rydboholm. För att få en uppfattning vad detta innebär så finns information hos Svenskidrott.

Länk till SvenskIdrott - Näridrottsplats

Trafikverket

För att kontakta trafikverket se:

Kontaktpersoner