Framtid Rydboholm

Länkar

Rydboholms textil

www.ljungbergstextil.se

Destination VIskan är ett Leader projekt som verkar för att utveckla besöksmål längs hela vattendraget

www.destinationviskan.se

Borås Stad - Kommunikation och infrastruktur

Länkar för bl.a. fiberutbyggnas

Västra Götalandsregionen

http://www.vgregion.se/bredband

På sidan finns en rubrik i vänsterkanten som heter "Resurser och länkar". Där finns många bra länkar.

Länsstyrelsen