Framtid Rydboholm

 Sobacken

Bilden ovan är en vision över hur Borås Energi & Miljöcenter tänker sig utseendet på Sobacken i framtiden.

Bilden ovan kommer från nyhetsbrev 2.

______________________

Det har framförts klagomål från Rydboholmarna angående Sobacken - men enligt personal på anläggningen, så   har de bara några fåtal anmälningar noterade. Om ni verkligen menar att ni störs av anläggningen - se då till att ert   klagomål diarieförs! Det får ni om ni väljer att skicka ett mail; sobacken@borasem.se

Gör din röst hörd och maila in ditt klagomål, så kanske vi tillsammans kan påverka!