Framtid Rydboholm

Välkommen till Framtid Rydboholm !

Vi är en intresseförening som har som syfte att ta tillvara

invånarna och företagarnas intresse för att lyfta vår fina bygd.

Har du egna ideèr om hur/vad som skulle kunna bli bättre, trivsammare i Rydboholm-Ta gärna kontakt med oss i styrelsen.

Under 2011 såg vi till att kulturleden runt fabriksområdet fick nytt

grus ( arbetet är inte färdigställt ).

Rydboholmsdagen har hållits 2 år, men vi är för få engagerade så detta evenemang ligger vilande för närvarande.

Rydboholm fick sitt egna julträd. En stor, vacker björk utanför

Ängsjögårdens förskola blev belyst till mångas stora glädje.

Tyvärr sågades detta träd ned utan vår vetskap när den nya förskolan skulle byggas.

Under 2014 färdigstlldes en enklare fotbollsplan med kostgräs. I första hand tänkt för de mindre barnen som inte på egen hand tar sig ned till Viskafors.

Dessutom anlades en grillplats intill dammen där Buddy Bears står.

För Rydboholms framtid

        Sirgitta Reinikainen                   Christina Lindeberg                     Erik Hårdstedt

Stötta föreningens arbete genom att bli medlem,

100kr / ensamhushåll

200kr / övriga hushåll

500kr / företag.

Du betalar in din medlemsavgift via bankgiro; 682-1912.

Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalning.

Besök oss gärna på vår Facebooksida