Framtid Rydboholm

Aktuellt


Nästa styrelsemöte den 14/11 kl 17:30 i Rydboholms kyrka


Sobackens Samrådsmöte 5/11 är inställt !

Borås Energi och Miljö har bjudit in till ett samrådsmöte den 5:e november, gällande ett nytt miljötillstånd för anläggningen på Sobacken.  Efter att många synpunkter inkommit på bolagets befintliga anläggning på Sobacken väljer nu Borås Energi och Miljö att med kort varsel skjuta upp mötet till en senare tidpunkt.


Sobacken skall utökas !

Den 15 Oktober lade Borås Energi och Miljö ut en inbjudan till samrådsmöte angående utökad avfalsshantering på Sobacken. Den berör i allra högsta grad boende i Rydboholm.

Mötet hålls den 5 November och anmälan skall vara inne senast den 3 November.


Under fliken Sobacken finns en bild på tänkt utbredning samt en länk till hela utredningen.


Gör din röst hörd och anmäl dig till detta för Rydboholm så viktiga möte

Den 15 september utförde vi rensning av sly mm utmed Kyrksjön

Nya anslagstavlor har placerats ut under sommaren i anknytning till järnvägsövergångarna.

Bron för gångstigen mot gamla Jonson & Johnson är nu reparerad

Nyhetsbrev


Om ni är intresserade av vad som händer på Sobacken så kan ni gå in på Borås Energi- och Miljö´s och anmäla er för deras nyhetsbrev.


Söndagen den 17 April hade Sobacken öppet hus för allmänheten.

Det var välbesökt.

Näridrottsplats i Rydboholm?

Vi har kontaktat kommunen ang möjligheterna att skapa en näridrottsplats i Rydboholm. För att få en uppfattning vad detta innebär så finns information hos Svenskidrott.

Länk till SvenskIdrott - Näridrottsplats

Trafikverket

För att kontakta trafikverket se:

Kontaktpersoner


Kolla gärna in

Framtid Rydboholm