Framtid Rydboholm

Om föreningen

Framtid Rydboholm startades i april 2010 för att bevara den kulturskatt Rydboholm har, men framförallt för att utveckla orten för boende och företagare. Att föreningen startades berodde på att flera i styrelsen vid flertalet tillfällen försökt att ringa och påverka kommun mfl på olika sätt. Men en och en gör sig inte lika hörd, som när vi gör det tillsammans.

Ditt engagemang gör skillnad! Vill du att något ska hända i Rydboholm? Kontakta styrelsen om hur du skulle vilja att Rydboholm ser ut eller ska erbjuda!

Styrelsen

Ordförande

Lars Åke Dalberg, 0705-29 31 32, larsake@framtidrydboholm.se


Vice Ordförande

Johan Blomquist 0765-535408 johan@framtidrydboholm.se


Sekreterare

Susanne Andersson, 0702-811056, susanne@framtidrydboholm.se


Kassör

Per Blom, 0707-668763, per@framtidrydboholm.se


Ledamöter

Lars Åke Dalberg, 0705-29 31 32, larsake@framtidrydboholm.se

Mikael Bengtsson, 033-29 82 42, mikael@framtidrydboholm.se

Charlotta Hedegärd, 0720-681727, charlotta@framtidrydboholm.se

Carina Kauppi, 0707-175405, carina@framtidrydboholm.se

Lars Andreasson, 0706-512075, lars@framtidrydboholm.se

Revisor

Daniel Andersson


Valberedning

Annetth Håkansson