Framtid Rydboholm

Rydboholms kyrka 


Den 3:dje juni 2012 återinvigdes Rydboholms kyrka.

Efter gudstjänsten var det kaffe och smörgås. Kl 12.30 berättade några av dem som arbetat med kyrkans renovering vad de gjort och sedan öppnades kyrkan för alla som ville se det fina resultatet.

Konservatorer och andra har gjort ett gediget arbete.

Målningar är restaurerade, nya radiatorer placerade under bänkarna, nytt tyg på altarringen, ny sockel till altaret, bättring av förgylnningar, nya skåp, nya lampor, en ny glasvägg, väldigt mycket arbete på utsidan mm.

Bilderna nedan från den pågående restaureringen ger en liten bild av restaureringsarbetet.