Framtid Rydboholm

Länkar

Destination VIskan är ett Leader projekt som verkar för att utveckla besöksmål längs hela vattendraget

www.destinationviskan.se

Västra Götalandsregionen

http://www.vgregion.se/bredband

På sidan finns en rubrik i vänsterkanten som heter "Resurser och länkar". Där finns många bra länkar.