Framtid Rydboholm

 Sobacken

Nedan syns en bild över området som Borås Energi och Miljö vill utöka. Det röda området är den yta som kommer tas i anspråk för utökat verksamhetsområde. Den gulmarkerade ytan är utredningsområde för kommande verksamhet.

Hela utredningen finns att läsa/hämta på   http://borasem.se/samrad


Bilden ovan är en vision över hur Borås Energi & Miljöcenter tänker sig utseendet på Sobacken i framtiden.

Det har framförts klagomål från Rydboholmarna angående Sobacken - men enligt personal på anläggningen, så   har de bara några fåtal anmälningar noterade. Om ni verkligen menar att ni störs av anläggningen - se då till att ert   klagomål diarieförs! Det får ni om ni väljer att skicka ett mail; sobacken@borasem.se

Gör din röst hörd och maila in ditt klagomål, så kanske vi tillsammans kan påverka!